Speed dating stockholm Chating stories sex

Mycket lyckad speed-dating med etablerade producenter och filmtalanger på Filmhuset. Speed-datingen var på kortfilmsfestivalen STOCKmotion på Filmhuset i helgen.Eva Sophie von Fersen (gift Piper), född 30 mars 1757, död 11 februari 1816, var en svensk grevinna och hovdam. och Hedvig Catharina De la Gardie och syster till (Hans) Axel von Fersen d.y.Vid sin återkomst ska han ha blivit förälskad i Hedvig Elisabet Charlottas hovfröken Ulrika Katarina Koskull, som kungen placerat vid hovet mot hennes vilja för hennes skönhets skull sedan han upptäckt henne i Skåne.Sophie von Fersen ingick 1777 äktenskap med dåvarande kammarherren greve Adolf Ludvig Piper (född 1750, död 1795), fideikommissarie till Ängsö slott. 1779 hade hon ett förhållande med Spaniens sändebud i Sverige, markis Liano y las Qanchas (även en tid bosatt hos makarna), som uppvaktade henne medan han själv i sin tur uppvaktades av hennes svägerska Hedvig Catharina Piper, Sedan hon år 1795 blivit änka följde hon honom på hans resa till Tyskland 1798-99, där han avled i Karlsbad.Sophie Piper åtföljde år 1774 sin mor till Wismar för att välkomna Hedvig Elisabet Charlotta inför dennas ankomst till Sverige och bröllop med hertig Karl.Detta grundade en livslång och intensiv vänskapsrelation.

Lovisa Ulrika och Gustav III, som båda var emot äktenskapet och trodde att Sophie von Fersen var för det, föreslog då att Sophie von Fersen skulle utnämnas till statsfru hos drottningen eller änkedrottningen. anger : "Men såväl konungens som hans moders verkliga avsikt var att indraga min familj i hovcirkeln, att missbruka min dotters ungdom och oerfarenhet, om det låte sig göra, och förleda henne att bli hertigens mätress". Fredrik Adolf ska dock inte ha varit medveten om dessa planer utan varit uppriktigt förälskad.

Detta år upphörde Hedvig Elisabet Charlotta att skriva sin dagbok i formen av brev till henne. När kronprinsens liktåg nådde Stockholm mötte, enligt dåtidens protokoll, riksmarskalken liktåget utanför staden för att ledsaga processionen till slottet. För att undgå detta flydde hon samma natt från Stockholm förklädd till piga, i en öppen båt under storm och regn och fick följande morgon tak över huvudet på Rydboholm.

Hon övertog 1801 ledningen av sin bror riksmarskalken Axel von Fersens hushåll i bl. Med kungens, Karl XIII, tillstånd erhöll hon dagen därpå en säkrare fristad på Vaxholms fästning, där hon stannade till november månad.

När Fredrik Adolf i januari 1774 framförde sitt förslag till hennes far, avböjde han det med motiveringen att det var rangmässigt olämpligt och att han avstod från äran för kungahusets skull.

Fadern hade då redan arrangerat en förlovning med Piper eftersom denne var rik och familjerna var vänner.

Leave a Reply