Speed dating stockholm chat rooms and internet dating

För sin skarpa tunga och sin maktlystnad var hon i allmänhet fruktad, men hennes trofasta vänskap med hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta, tydligt dokumenterad ur dennas brev till henne, ger en annan och djupare bild av Piper.

Fredrik Adolf reste efter hennes bröllop till Italien, en resa som hade blivit lovad honom om han avstod från äktenskapet.Under tiden undersöktes av en "melerad krigsrätt", på hennes egen begäran, hennes eventuella inblandning i Karl Augusts död.Ingenting visade sig stödja de misstankar som framkastats.När Fredrik Adolf i januari 1774 framförde sitt förslag till hennes far, avböjde han det med motiveringen att det var rangmässigt olämpligt och att han avstod från äran för kungahusets skull.Fadern hade då redan arrangerat en förlovning med Piper eftersom denne var rik och familjerna var vänner.

Leave a Reply