Speed dating stockholm

Gift 1777 med kammarherre greve Adolf Ludvig Piper och sonhustru till Carl Fredrik Piper.Hon är främst känd för sitt kärleksliv, för sin vänskap med Hedvig Elisabet Charlotta, som dedicerade sina berömda dagboksanteckningar till henne, och för att hon, liksom sin bror, anklagades för att vara inblandad i tronföljaren Karl Augusts död.För sin skarpa tunga och sin maktlystnad var hon i allmänhet fruktad, men hennes trofasta vänskap med hertiginnan Hedvig Elisabet Charlotta, tydligt dokumenterad ur dennas brev till henne, ger en annan och djupare bild av Piper.Sophie von Fersen är en av de tre huvudpersonerna i Anna Laestadius Larsson romaner Barnbruden (2013) och Pottungen (2014) samt Räfvhonan (2015) jämsides med den påhittade Johanna och Hedvig Elisabet Charlotta.Hon gav Fredrik Adolf sitt beslut på en maskerad i närvaro av Hedvig Elisabet Charlotta, "med av rörelse darrande stämma".Fredrik Adolf försökte övertala henne och hade nästan lyckats, då Sophie bad Hedvig Elisabet Charlotta att föra henne in i ett sidorum för att hon inte skulle ge efter.Hon är känd som en av fem svenska kvinnor som under 1700-talet var medlemmar av frimurarna, via ett sk adoptionsfrimureri.De övriga var Hedvig Eleonora von Fersen, Christina Charlotta Stjerneld, Ulrica Catharina Brahe och Hedvig Elisabet Charlotta, som från 1776 var deras stormästarinna.

Hon anförtrodde sig till Hedvig Elisabeth Charlotta, som sade att hon välkomnade henne som sin svägerska men rådde henne att rådgöra med sin far.

När Fredrik Adolf i januari 1774 framförde sitt förslag till hennes far, avböjde han det med motiveringen att det var rangmässigt olämpligt och att han avstod från äran för kungahusets skull.

Fadern hade då redan arrangerat en förlovning med Piper eftersom denne var rik och familjerna var vänner.

När förälskelsen inte hade gått över på två år, gjorde han en överenskommelse med sin bror Karl om att enlevera henne.

Planen var att bortföra Sophie von Fersen från en bal hos Hedvig Elisabet Charlotta och föra henne till Tullgarn, där paret genast skulle vigas av en väntande präst innan någon han förhindra saken.

Leave a Reply